WinForms - Referencie

Projekt
Ďalšie obrázky

Wooky pre PC

Čítačka elektronických kníh pre platformu Windows Desktop, knihy môžu byť vo formáte ePub a šifrovanom formáte eBook. Knihy sa dajú získať z portálu www.rajknih.sk/www.rajknih.cz. Možnosť nastavenia farby písma a pozadia, zoradenie zoznamu kníh, vyhľadávanie slova v knihe, pridávanie záložiek na obľúbené strany, priamy prechod na kapitolu z obsahu, režim čítania "Celá obrazovka (Fullscreen)".

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 2.0, NUnit testy, C#, LINQ, XHTML, Webové služby, XML

Obdobie

2010

Klient

MB Entertainment, s.r.o.
Projekt

FTPAgent

Riešenie pre automatizované preberanie alebo nahrávanie súborov z/na FTP server. O proces preberania a nahrávania súborov sa stará Windows služba, jednotlivé procesy bežia v samostatných vláknach, loguje sa stav úloh, prípadne sa odosiela email po ukončení úloh. Súčasťou riešenia aj je grafické rozhranie (aplikácia), v ktorom je možné jednoducho nakonfigurovať FTP pripojenia, zdrojové a vzdialené adresáre atď.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 3.5, C#, WCF, XML

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

B2B Megagadgets Application

B2B riešenie pre správu zákazníkov, produktov a katalógov
s možnosťou tvorby cien podľa definovaných pravidiel. Súčasťou je aj vytváranie objednávok a faktúr s možnosťou tlače, exportu do PDF alebo odoslanie emailom.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 2.0, C#, Microsoft SQL Server 2005

Obdobie

2008

Klient

Bovertis
Projekt

RemEx

Riešenie pre vzdialené spúšťanie aplikácií pozostavajúce z Windows služby, ktorá umožňuje lokálne spúšťanie aplikácií a grafického rozhrania (aplikácia), pripájajúceho sa na túto službu vzdialene. Používateľ má možnosť vidieť aktuálny stav konfigurovaných aplikácií a má možnosť ich zastaviť alebo spustiť prípadne zmeniť konfiguráciu a pod.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 3.5, C#, WCF, XML

Obdobie

2009

Klient

Bovertis
Projekt

ETM Automation Objects Documentation

Komponent pre editovanie a generovanie dokumentácie (HTML, chm). Výber údajov z „Automatizovaných objektov“ pre vkladanie do dokumentácie. Generovanie obrázkov so vstupmi a výstupmi pre „Automatizované objekty“.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 1.1, C#, XML, XSLT

Obdobie

2005

Klient

ETM professional control GmbH Austria
Projekt

Scheduler

Komponent pre správu a plánovanie definovaných činností. Použitie technológie Drag & drop a zoom na časovej osi.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 1.1, C#, XML, NUnit testy

Obdobie

2005

Klient

ETM professional control GmbH Austria
Projekt

Shaman Win

Zobrazovanie dát z naimportovanej databázy predaja a servisu áut na analýzu zákazníkov pri uskutočnovaní predaja a servisu v jednotlivých pobočkách a celkovo. Typy užívateľov: administrátor a bežný užívateľ.

Použité technológie

WinForms aplikácia, Microsoft .NET Framework 1.1, C#, Microsoft SQL Server 2000

Obdobie

2005-2006

Klient

Porsche Interauto Slovakia

Sociálne siete
Dynatech.sk - Facebook Dynatech.sk - LinkedIn Dynatech.sk - Google+ Dynatech.sk - Twitter
Kontakt

Copyright © 1998-2019 Dynatech s.r.o., Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. Všetky práva vyhradené. E-mail: info@dynatech.sk. Tel: +421 2 48 210 610. Fax: +421 2 48 210 611.